Làm thế nào để doanh nghiệp có thể chuyển đổi số thành công thông qua nền tảng trung tâm dữ liệu?

Mục tiêu của Nền tảng trung tâm dữ liệu (Data Middle Platform) là phá vỡ mọi rào cản dữ liệu, thống nhất dữ liệu cả bên trong và bên ngoài tổ chức, đồng thời hiện thực hóa việc thu thập, quản lý và ứng dụng dữ liệu của toàn bộ doanh nghiệp trong tổ chức thông qua một nền tảng một cửa giúp nâng cao hiệu quả xử lý dữ liệu của doanh nghiệp. Từ đó, tối đa hóa giá trị của dữ liệu và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số hiệu quả.

Nền tảng trung tâm dữ liệu (DMP) là gì? Làm sao để sử dụng nó?

DMP có khả năng ứng dụng rất lớn. Đối với các ngành và thương hiệu khác nhau, có thể tạo ra các kịch bản ứng dụng khác nhau. Trung tâm dữ liệu có thể được sử dụng từ tiếp thị, bán hàng, sản xuất đến hậu cần,... Sau đây là các chức năng và khái niệm cốt lõi của trung tâm dữ liệu:

Features

LnData DMP tăng cường khả năng kiểm soát dữ liệu doanh nghiệp

 • Dịch vụ dữ liệu từ đầu đến cuối
  Dịch vụ dữ liệu từ đầu đến cuối

  Nền tảng một cửa để tối ưu hóa quá trình thu thập dữ liệu từ ứng dụng này sang ứng dụng khác

 • Tự động hóa
  Tự động hóa

  Tự động hóa sản xuất, phát triển, duy trì, vận hành và ứng dụng dữ liệu thông qua DataOps

 • Rõ ràng
  Rõ ràng

  Giúp người dùng thuộc doanh nghiệp dễ dàng tìm thấy dữ liệu có sẵn và có quyền kiểm soát đối với dữ liệu nhạy cảm

 • Tập trung
  Tập trung

  Quản lý đồng nhất tài sản dữ liệu để chia nhỏ các kho dữ liệu giữa các bộ phận doanh nghiệp

 • Thân thiện với người dùng
  Thân thiện với người dùng

  Cho phép người dùng truy cập dữ liệu thông qua nền tảng SaaS và thiết kế low code.

city background
數據中台Data Middle Platform

Làm thế nào để sử dụng dữ liệu một cách chính xác giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh?

consult